Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Đăng vào 16/10/2018 09:56

Ngày 10/10/2018, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và đào tạo (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

 

 

Đồng chí Trần Ngọc Định, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nộị  nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

 

 

Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 23 thành viên, trong đó bao gồm: 17 thành viên đương nhiên (Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng các khoa chuyên môn, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Viện trưởng Viện Luật so sánh, trưởng các đơn vị quản lý đào tạo, Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo); 04 thành viên không đương nhiên trong Trường và 02 thành viên không đương nhiên ngoài Trường.

Trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Hội đồng Khoa học và đào tạo đã bỏ phiếu nhất trí bầu đồng chí Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại phiên họp, đồng chí Trần Quang Huy đã chỉ định đồng chí Hoàng Ly Anh, Quyền Trưởng phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí đảm nhận vị trí Thư ký Hội đồng Khoa học và đào tạo trong nhiệm kỳ mới.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo đã nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đồng Khoa học và đào tạo cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để phục vụ trực tiếp, thiết thực hơn nữa vào các công việc của Nhà trường để thực hiện hiệu quả chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật. Theo đồng chí Trần Quang Huy, thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo nhiệm kỳ mới đều là các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Do đó, Hội đồng sẽ nỗ lực huy động tri thức, năng lực của các thành viên Hội đồng để tạo thành một kênh tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong mục tiêu xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành Trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật.

Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2018 -2023 có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: Tư vấn cho Hiệu trưởng về các công việc: 1) Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; thẩm định chương trình đào tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; 2) Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ; 3) Kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; 4) Đề xuất danh sách thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong trường; trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của nhà trường cho các cá nhân; 5) Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng nhà trường; các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; 6.) Đánh giá giảng viên, đánh giá chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, tập san khoa học công nghệ (nếu có), đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong trường; 7) Tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm; 8) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường; và thực hiện các nhiệm vụ khác vụ khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Hiệu trưởng.

Danh sách Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2018 - 2023) gồm các thành viên:

1. TS. Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách; Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Hoàng Ly Anh, Quyền Trưởng Phòng QLKH&TSTC; Thư ký

3. PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng;

4. TS. Chu Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng;

5. TS. Nguyễn Bá Bình, Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa Pháp luật thương mại quốc tế;

6. PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí, Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế;

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, Trưởng Khoa Pháp luật dân sự;

8. TS. Nguyễn Triều Dương, Phó Trưởng Khoa Đào tạo tại chức;

9. GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp Khoa Pháp luật Hành chính – nhà nước;

10. PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo;

11. PGS.TS. Tô Văn Hoà, Trưởng Khoa Pháp luật Hành chính – nhà nước;

12. PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp;

13. GS.TS. Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội;

14. ThS. Lã Nguyễn Bình Minh, Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Ngoại ngữ;

15. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa Pháp luật quốc tế;

16. TS. Lê Đình Nghị, Trưởng Phòng Đào tạo;

17. PGS.TS. Cao Thị Oanh, Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa Pháp luật hình sự;

18. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế;

19. TS. Nguyễn Toàn Thắng, Phó Viện trưởng Viện Luật so sánh;

20. TS. Trần Thị Hồng Thuý, Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa Lý luận chính trị;

21. TS. Nguyễn Văn Tuyến, Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học;

22. PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Vân, Viện trưởng Viện Luật so sánh;

23. PGS.TS. Trương Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Luật học./.

Thu Huyền