Chương trình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hành nghề luật sư cho sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 17/12/2018 17:02

- Chương trình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hành nghề luật sư cho sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội.

- CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ NHU CẦU, MONG MUỐN ĐƯỢC THAM GIA TRƯƠNG TRÌNH, XUỐNG TRỰC TIẾP PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN B103 GẶP THẦY HOÀNG ĐỂ ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP (HẠN CUỐI CÙNG LÀ 25/12/2018).