Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019

Đăng vào 14/03/2019 08:05

TRƯÒNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

 

                                                         THÔNG BÁO

                V/v sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019

 

Để triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1 và đảm bảo quyền lợi của các bạn sinh viên. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, Phòng Công tác sinh viên thông báo.

Tất cả sinh viên các Khóa chưa được thực hiện trả lại học phí của kỳ I năm học 2018-2019 do chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí hoặc sai đối tượng xuống trực tiếp Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn cụ thể.

Thời gian: Từ ngày 14/3/2019 đến hết ngày 15/3/2019.

Địa điểm: Phòng B103 .

 

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

(đã ký)

 

 

Vũ Phương Đông