Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 10/08/2019 00:00

     Chiều ngày 06/8/2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội.

 

 

     Đến dự buổi Lễ, về phía Lãnh đạo Bộ Tư pháp có: đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng; về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Lê Hải An, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; về phía ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực; về phía Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; về phía khách mời có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 02 của Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý…) cùng đại diện của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng tại Hà Nội; về phía Nhà trường có đồng chí Chu Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ; đồng chí Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Luật Hà Nội. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội.

     Thực hiện Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội; Quyết định số 1935/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Thành lập Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội”, được sửa đổi bởi Quyết định số 1111/QĐ-BTP ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Quyết định số 36/QĐ-ĐHLHN ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, Đề án nhân sự Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội. Trên cơ sở đó Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện theo đúng Đề án của Bộ Tư pháp; đảm bảo minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng quy định; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ; nhằm lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất, trình độ, năng lực, có uy tín, có khả năng đóng góp cho sự phát triển chung của Trường Đại học Luật Hà Nội vào Hội đồng trường.

 

 

     Trên cơ sở kết quả thực hiện quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định của pháp luật và Đề án được Bộ Tư pháp phê duyệt, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có 17 thành viên, trong đó có 05 thành viên đương nhiên gồm có các đồng chí thành viên Ban Giám hiệu, đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, các đồng chí Chủ tịch BCH Công đoàn trường và Bí thư Đoàn trường; 03 đại diện cơ quan chủ quản (Bộ Tư pháp); 04 thành viên mời ngoài trường, trong đó có 02 cựu sinh viên, đồng thời là người sử dụng lao động có uy tín, có tâm huyết và điều kiện cống hiến cho Trường; 04 thành viên là cán bộ cơ hữu do Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường bầu.

     Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 17 thành viên theo đề nghị của Trường và các Quyết định nhân sự có liên quan.

 

 

     Báo cáo tình hình triển khai Đề án thành lập Hội đồng trường tại Lễ công bố do TS. Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường trình bày cho biết: Luật Giáo dục đại học sửa đổi, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 thể chế hoá chủ trương đẩy mạnh tự chủ đại học, đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; trong đó Hội đồng trường giữ vai trò quan trọng, là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan; là cơ quan quyết định những vấn đề quan trọng nhất về tổ chức và hoạt động của Nhà trường; Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường…

 

 

     Đối với Trường Đại học Luật Hà Nội, việc thành lập Hội đồng trường vào đúng năm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường lại càng có ý nghĩa, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiếp tục đẩy mạnh quá trình xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ngày hôm nay, Trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội đồng Trường đầu tiên của Trường Đại học Luật Hà Nội thân yêu của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự ra đời và hoạt động của Hội đồng trường sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của Trường Đại học Luật Hà Nội theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã xác định cho giáo dục đại học và cho Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng.

 

 

     Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng 17 đồng chí đã được bầu vào Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bộ trưởng hi vọng các thành viên thực hiện đúng và đủ trách nhiệm theo luật định để phát huy hết tài năng và có tầm nhìn, đưa Trường Đại học Luật Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quản lý, khoa học công nghệ, kinh doanh, thương mại, hoạch định chính sách trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị các đồng chí cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống quản trị của trường trong điều kiện mới, đáp ứng các yêu cầu về nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa IX, Nghị quyết 29 khóa XI… cùng các quy định mới trong Luật Giáo dục sửa đổi.

 

 

     Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường đã thay mặt cho các thành viên của Hội đồng Trường, cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Cán sự, Lãnh đạo Đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cùng sự ủng hộ, chia sẻ của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội để quá trình thành lập Hội đồng Trường đi đến được kết quả. “Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có đầy đủ các thiết chế theo quy định của Luật Giáo dục đại học mới, đó là: Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu” - Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng nói. “Cá nhân tôi cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ thực hiện đúng theo Điều lệ của Đảng, đó là lãnh đạo mọi mặt công tác của Nhà trường, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: công tác chính trị - tư tưởng; công tác chuyên môn và công tác tổ chức – cán bộ. Bên cạnh đó, Hội đồng Trường sẽ thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường trước mắt và lâu dài” – đồng chí Chu Mạnh Hùng khẳng định.

     Cuối buổi Lễ, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020./.

Hồng Thu

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019-2024

(Theo Quyết định số 1473/QĐ-BTP ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 
 
  1. Thành viên đương nhiên
 
1

Ông Chu Mạnh Hùng

Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường

 

 

2

Ông Trần Quang Huy  

Phó Hiệu trưởng phụ trách trường

 

3

Bà Vũ Thị Lan Anh  

Phó Hiệu trưởng         

 

4

Ông Nguyễn Triều Dương         

Chủ tịch BCH Công đoàn Trường; Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Đào tạo tại chức    

 

5

Ông Nguyễn Sơn Tùng 

Bí thư Đoàn Trường; giảng viên Khoa Pháp luật dân sự; nghiên cứu sinh tại Trường

 
  1. Thành viên mời
 

6

Ông Nguyễn Văn Cương

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

 

7

Ông Đoàn Trung Kiên         

Giám đốc Học viện Tư pháp

 

8

Ông Nguyễn Quốc Hoàn

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ

 

9

Ông Phan Anh Tuấn         

Quyền Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính

 

10

Ông Nguyễn Quang Thái

Uỷ viên BCS Đảng Bộ Tư pháp

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

 

11

Ông Ngọ Duy Hiểu

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cựu sinh viên

 

12

Ông Trịnh Văn Quyết

Luật sư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật SMiC; cựu sinh viên

 
  1. Thành viên được bầu
 

13

Ông Trần Ngọc Định

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

 

14

Ông Tô Văn Hòa

Trưởng Khoa Pháp luật hành chính – nhà nước

 

15

Ông Lê Đình Nghị

Trưởng Phòng Đào tạo

 

16

Ông Nguyễn Văn Quang

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

 

17

Ông Nguyễn Quang Tuyến

Phó Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế