Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/05/2020

Đăng vào 27/05/2020 11:19

Xem chi tiết

Lưu ý: Các bạn thí sinh lưu ý đến đúng ca thi đã được công bố và đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi./.