Đại học chính quy

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2019
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt 05/8/2019 đến 08/9/2019
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt 05/8/2019 đến 08/9/2019
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ đại học chính quy và liên thông chính quy đợt 7/2019
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ đại học chính quy đợt 7/2019
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 10/7/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 10/7/2019
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên chất lượng cao Khóa 41 (Đợt 05/8 đến 08/9/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên chất lượng cao Khóa 41 (Đợt 05/8 đến 08/9/2019)
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 10/7/2019
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 10/7/2019
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 10/7/2019
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 10/7/2019
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng đợt ngày 10/7/2019
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 10/7/2019
 
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 7/2019)
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 7/2019)
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt từ 17/6/2019 đến 01/7/2019
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt từ 17/6/2019 đến 01/7/2019
 
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng
 
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019 (cập nhật 05/06/2019)
Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019
Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy