Thời khóa biểu

Thời khóa biểu bổ sung học kỳ II 2019 2020 K41 ngành Ngôn ngữ Anh và K42 ngành Luật chất lượng cao
Thời khóa biểu bổ sung học kỳ II 2019 2020 K41 ngành Ngôn ngữ Anh và K42 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Thời khóa biểu tuần 3
Thời khóa biểu tuần 3