Thời khóa biểu

Thời khóa biểu bổ sung Khóa 44 đối với lưu học sinh Lào học ký II 2019-2020
Thời khóa biểu bổ sung Khóa 44 đối với lưu học sinh Lào học ký II 2019-2020
 
Thời khóa biêu chio sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh học song bằng ngành Luật Khóa 43. Khóa 44
Thời khóa biêu chio sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh học song bằng ngành Luật Khóa 43. Khóa 44
 
Thời khóa biểu lớp 4435 học kỳ I năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thời khóa biểu lớp 4435 học kỳ I năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Thời khóa biểu bổ sung học kỳ II 2019 2020 K41 ngành Ngôn ngữ Anh và K42 ngành Luật chất lượng cao
Thời khóa biểu bổ sung học kỳ II 2019 2020 K41 ngành Ngôn ngữ Anh và K42 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Thời khóa biểu tuần 3
Thời khóa biểu tuần 3