Thông báo

Kết quả thi TOEIC ngày 22/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 22/3/2018
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian phục vụ tại Thư viện
Thông báo V/v thay đổi thời gian phục vụ tại Thư viện
 
Kết quả thi TOEIC ngày 21/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 21/3/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 20/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 20/3/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 22,23/3/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 22,23/3/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 19/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 19/3/2018
 
Thông báo V/v thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Kết quả thi TOEIC ngày 16/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 16/3/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 19,20,21/3/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 19,20,21/3/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 15/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 15/3/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 15,16/3/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 15,16/3/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 8/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 8/3/2018
 
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 08/3/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 08/3/2018
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo V/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 ngành Ngôn ngữ Anh
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 ngành Ngôn ngữ Anh
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy