Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo V/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 ngành Ngôn ngữ Anh
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 ngành Ngôn ngữ Anh
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 42
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 42
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho sinh viên các khóa 39,40,41,42,LTCQ
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho sinh viên các khóa 39,40,41,42,LTCQ
 
Thông báo v/v đăng ký học Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 42
Thông báo v/v đăng ký học Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 42
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tặng giáo trình cũ thanh lý tại Thư viện
Thông báo V/v tặng giáo trình cũ thanh lý tại Thư viện
 
Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018 đối với sinh viên, học viên các khóa, các hệ đào tạo
Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018 đối với sinh viên, học viên các khóa, các hệ đào tạo
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo Bán vé tháng học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo Bán vé tháng học kỳ II năm học 2017-2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 17/12/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 17/12/2017
 
Thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 42 (Năm học 2017-2018)
Thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 42 (Năm học 2017-2018)
 
Thông báo V/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy