Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo Bán vé tháng học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo Bán vé tháng học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo V/v thay đổi chính sách phục vụ giáo trình, tài liệu đối với người học
Thông báo V/v thay đổi chính sách phục vụ giáo trình, tài liệu đối với người học
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Luật
Danh sách sinh viên Khóa 39 học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Luật
 
Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
 
Góp ý Dự thảo quy chế Công tác sinh viên
Góp ý Dự thảo quy chế Công tác sinh viên
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018
 
Thông báo V/v cảnh giác các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để truyền đạo trái phép trong sinh viên
Thông báo V/v cảnh giác các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để truyền đạo trái phép trong sinh viên
 
Thông báo V/v danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm học 2017-2018
Thông báo V/v danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm học 2017-2018
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa hệ chính quy chuẩn bị xét tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa hệ chính quy chuẩn bị xét tốt nghiệp
 
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K39 hệ chính quy
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K39 hệ chính quy
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho K39 hệ chính quy
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho K39 hệ chính quy
 
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 đối với sinh vên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 đối với sinh vên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy