Thông báo

Thông báo V/v cấp phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v cấp phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thư ngỏ Về việc Quyên góp sách tặng sinh viên K42
Thư ngỏ Về việc Quyên góp sách tặng sinh viên K42
 
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên các khóa 39,40 và K41
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên các khóa 39,40 và K41
 
Thông báo bán vé tháng học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo bán vé tháng học kỳ I năm học 2017-2018
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi Luật dân sự 1 K41 học kỳ II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi Luật dân sự 1 K41 học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v nghỉ hè đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v nghỉ hè đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v học Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy học kỳ hè năm học 2016-2017
Thông báo v/v học Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy học kỳ hè năm học 2016-2017
 
Thông báo Về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên Khóa 38
Thông báo Về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên Khóa 38
 
Thông báo V/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017)
Thông báo V/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017)
 
Thông báo về việc dạy bù đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
Thông báo về việc dạy bù đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 38
Thông báo V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 38
 
Thông báo V/v nghỉ giảng dạy, học tập đối với Khóa 41 hệ đại học chính quy trong thời gian thi THPT Quốc gia năm 2017
Thông báo V/v nghỉ giảng dạy, học tập đối với Khóa 41 hệ đại học chính quy trong thời gian thi THPT Quốc gia năm 2017
 
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy và văn bằng thứ hai đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2017
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy và văn bằng thứ hai đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2017
 
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 10/06/2017
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 10/06/2017
 
Danh sách đăng ký thi tiếng Anh Toeic ca thi ngày 10/06/2017
Danh sách đăng ký thi tiếng Anh Toeic ca thi ngày 10/06/2017
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa
 
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên K41 của bộ môn Luật dân sự
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên K41 của bộ môn Luật dân sự
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT Luật dân sự 2 khóa 40 học kỳ II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT Luật dân sự 2 khóa 40 học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 khóa 15 VB2CQ học kỳ 2 năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 khóa 15 VB2CQ học kỳ 2 năm học 2016-2017