Thông báo

Về việc nhận lại tiền thừa Bảo hiểm y tế Khóa 43
Thông báo Về việc nhận lại tiền thừa Bảo hiểm y tế Khóa 43
 
THÔNG BÁO LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 43
Lịch khai giảng khóa 43 - 8h30 ngày 30/9/2018
 
Thông báo về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ.
Thông báo về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ.
 
Thông báo về việc trả lại học phí.
Thông báo về việc trả lại học phí.
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức buổi nói chuyện trong chương trình "Tuần sinh hoạt chính trị công dân Học sinh - sinh viên" khóa 42
 
Lớp tập huấn hướng nghiệp năm 2017 và Tập sự tại Văn phòng Luật sư Vilaf- Hồng Đức
Lớp tập huấn và hướng nghiệp hàng năm của Văn phòng Luật sư Vilaf- Hồng Đức
 
Thông báo xét cấp học bổng
Thông báo xét cấp học bổng của Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin
 
Thông báo về việc đóng bảo hiểm Y tế xã hội năm học 2017 - 2018 của sinh viên các khóa 39, 40 và 41
Thực hiện kế hoạch số 2436/KH-ĐHLHN ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc triển khai công tác đóng bảo hiểm Y tế năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên khóa 39, 40 và 41 nội dung như thông báo dưới đây.
 
Mức thu học phí năm học 2017- 2018
Quyết định số 2314/QĐ-ĐHLHN ngày 03 tháng 08 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí hệ đại học