Tin tức

Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước
Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trong vào phát triển KT-XH của đất nước
 
Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law
Hành trình đầu tiên của Top 20 Charm of Law
 
Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"
Thư cảm ơn - Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật"
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Workshop “Trò chuyện cùng Luật gia về nghề Pháp chế”
 
Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)
Thông báo xét tuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu (Đợt 2)
 
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động năm 2021
 
Bế mạc Hội thảo “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
Bế mạc Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
 
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”
 
Công văn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
Công văn tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
 
Toạ đàm “Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về tiếp cận và chia sẻ lợi ích nguồn lợi gen biển (MRGs) và đề xuất nội dung đàm phán cho Việt Nam về BBNJ”
Toạ đàm “Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về tiếp cận và chia sẻ lợi ích nguồn lợi gen biển (MRGs) và đề xuất nội dung đàm phán cho Việt Nam về BBNJ”
 
Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
Thông báo V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
 
Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Công văn V/v thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
 
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021
Thông báo V/v xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2021
 
Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2020 – 2021
Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2020 – 2021
 
Tập huấn phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
Tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
 
Sơ khảo Cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội
Sơ khảo Cuộc thi Duyên dáng nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội
 
Đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay” do PGS,TS.Tô Văn Hòa là Chủ nhiệm đã được nghiệm thu thành công.
Chiều ngày 02 tháng 12 năm 2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay” do PGS,TS.Tô Văn Hòa là Chủ nhiệm.
 
Gặp mặt Lưu học sinh Lào nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào
Gặp mặt Lưu học sinh Lào nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào
 
Buổi nói chuyện chuyên đề: “Tư pháp đối với người chưa thành niên tại Cộng hòa Pháp”
Chiều ngày 19/11/2020, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề “Tư pháp đối với người chưa thành niên tại Cộng hòa Pháp”.