Đại học chính quy

Lịch tập huấn đăng ký môn học, học phần đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Lịch tập huấn đăng ký môn học, học phần đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I 2019 2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I 2019 2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019-2020
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019-2020
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt tháng 10/2019
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt tháng 10/2019
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 10/2019
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 10/2019
 
Danh sách sinh viên nộp lệ phí thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt tháng 10/2019
Danh sách sinh viên nộp lệ phí thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt tháng 10/2019
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng môn Tiếng Anh đợt tháng 10/2019
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng môn Tiếng Anh đợt tháng 10/2019
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Đóng góp ý kiến về Dự thảo Chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo
Đóng góp ý kiến về Dự thảo Chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo
 
Thông báo thay đổi lịch học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi lịch học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt 14/10/2019 đến 17/11/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt 14/10/2019 đến 17/11/2019)
 
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona - Hoa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển nhập học vào K44
Thông báo tuyển sinh vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona - Hoa Kỳ đối với thí sinh trúng tuyển nhập học vào K44
 
Thông báo về điều kiện trúng tuyển và mức học phí của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 44
Thông báo về điều kiện trúng tuyển và mức học phí của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 44
 
Thời khóa biểu Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình Khóa 43
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình Khóa 43
 
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2019
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt 05/8/2019 đến 08/9/2019
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt 05/8/2019 đến 08/9/2019
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ đại học chính quy và liên thông chính quy đợt 7/2019
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ đại học chính quy đợt 7/2019