Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2019 đến ngày 25/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2019 đến ngày 25/11/2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 21/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 21/11/2019
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 19/11/2019)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 19/11/2019)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 07/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 07/11/2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với học viên các lớp cao học, nghiên cứu sinh
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với học viên các lớp cao học, nghiên cứu sinh
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2019-2020
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2019-2020
Quyết định V/v quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2019-2020
 
Thông báo V/v tổ chức thu lệ phí xét tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ và lớp chất lượng cao ngành Luật K44
Thông báo V/v tổ chức thu lệ phí xét tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ và lớp chất lượng cao ngành Luật K44
 
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng kỳ II năm học 2018-2019 chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng kỳ II năm học 2018-2019 chưa có số tài khoản
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 07/06/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 07/06/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/06/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/06/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/05/2019 đến ngày 02/06/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/05/2019 đến ngày 02/06/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/06/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/06/2019
 
Danh sách sinh viên hưởng học bổng ngành Luật Chất lượng cao
Danh sách sinh viên hưởng học bổng ngành Luật Chất lượng cao
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2019 đến ngày 28/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2019 đến ngày 28/05/2019