Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 21/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 21/05/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/05/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/05/2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1 và thu nợ học phí các lớp cao học, nghiên cứu sinh
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1 và thu nợ học phí các lớp cao học, nghiên cứu sinh
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (Cập nhật ngày 10/05/2019)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (Cập nhật ngày 10/05/2019)
 
Thông báo V/v trả lại học phí học kỳ II năm học 2017-2018 và học kỳ I năm học 2018-2019 (lần 2)
Thông báo V/v trả lại học phí học kỳ II năm học 2017-2018 và học kỳ I năm học 2018-2019 (lần 2)
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thông tin về xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu nợ học phí từ kỳ I năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui; hệ vừa làm vừa học; học viên cao học, nghiên cứu sinh
Thông báo V/v Tổ chức thu nợ học phí từ kỳ I năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui; hệ vừa làm vừa học; học viên cao học, nghiên cứu sinh
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2018 đến ngày 23/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 19/12/2018
 
Danh sách học viên nộp tiền học phí cao học, nghiên cứu sinh ngày 20/12/2018
Danh sách học viên nộp tiền học phí cao học, nghiên cứu sinh ngày 20/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 18/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 18/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2018 đến ngày 02/12/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2018 đến ngày 02/12/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 23/11/2018 đến ngày 25/11/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 23/11/2018 đến ngày 25/11/2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/11/2018 đến ngày 22/11/2018
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/11/2018 đến ngày 22/11/2018