Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ( đợt từ 21/5/2018 đến 23/6/2018)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ( đợt từ 21/5/2018 đến 23/6/2018)
 
Danh sách sinh viên K37, K39 được xét tốt nghiệp đợt 04/2018
Danh sách sinh viên K37, K39 được xét tốt nghiệp đợt 04/2018
 
Thông báo đăng ký học đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo đăng ký học đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ý chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến ngày 18/03/2018)
Thông báo v/v đăng ý chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến ngày 18/03/2018)
 
Thông báo V/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo V/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
 
Kết quả thi TOEIC ngày 17/12/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 17/12/2017
 
Danh sách sinh viên K39 đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên K39 đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp
 
Kết quả thi TOEIC ngày 26/11/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 26/11/2017
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại trung tâm tư vấn pháp luật
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại trung tâm tư vấn pháp luật
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ hoc kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ hoc kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K39
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K39
 
Lịch tập huấn đăng ký môn học (học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 42 và Liên thông Khóa 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Lịch tập huấn đăng ký môn học (học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 42 và Liên thông Khóa 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 28/10 đến 29/10/2017)
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 28/10 đến 29/10/2017)
 
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt tháng 10 năm 2017)
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt tháng 10 năm 2017)
 
Thông báo V/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 23/10 đến ngày 26/11/2017)
Thông báo V/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 23/10 đến ngày 26/11/2017)
 
Kế hoạch thực hiện BHYT sinh viên năm học 2017-2018 và lịch thu tiền BHYT sinh viên K39,40,41
Kế hoạch thực hiện BHYT sinh viên năm học 2017-2018 và lịch thu tiền BHYT sinh viên K39,40,41