Thông báo

Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K37, 38, 39 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K37, 38, 39 đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 41
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 41
 
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tiếng Nga (từ 12/11/2018 đến 14/12/2018)
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tiếng Nga (từ 12/11/2018 đến 14/12/2018)
 
Thông báo tiếp tục tổ chức các lớp ôn tập Tiếng Anh theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo tiếp tục tổ chức các lớp ôn tập Tiếng Anh theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên học lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu Khóa 43
Danh sách sinh viên học lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu Khóa 43
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các Khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các Khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 các khóa hệ chính quy và văn bằng hai chính quy
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 các khóa hệ chính quy và văn bằng hai chính quy
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
 
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 43 được tặng sách
Danh sách sinh viên Khóa 43 được tặng sách
 
Thông báo V/v trả sổ khám bệnh cho sinh viên Khóa 43
Thông báo V/v trả sổ khám bệnh cho sinh viên Khóa 43
 
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên Khóa 43
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên Khóa 43
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tháng 10/2018
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tháng 10/2018
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2018-2019 cho sinh viên K43
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2018-2019 cho sinh viên K43
 
Lịch tập huấn đăng ký môn học, học phần va sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 43 và Liên thông khóa 2 năm học 2018-2019
Lịch tập huấn đăng ký môn học, học phần va sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 43 và Liên thông khóa 2 năm học 2018-2019
 
Thông báo đăng ký học bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo đăng ký học bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy