Thông báo

Thông báo V/v hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
Thông báo V/v hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
 
Danh sách sinh viên Khóa 42 được học cùng lúc hai chương trình
Danh sách sinh viên Khóa 42 được học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Thông báo về điều kiện trúng tuyển của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo về điều kiện trúng tuyển của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2018 - 2019
Thông báo V/v thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2018 - 2019
 
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo Bán vé tháng học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo Bán vé tháng học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo V/v thay đổi chính sách phục vụ giáo trình, tài liệu đối với người học
Thông báo V/v thay đổi chính sách phục vụ giáo trình, tài liệu đối với người học
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Luật
Danh sách sinh viên Khóa 39 học cùng lúc hai chương trình đủ điều kiện tốt nghiệp ngành Luật
 
Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
 
Góp ý Dự thảo quy chế Công tác sinh viên
Góp ý Dự thảo quy chế Công tác sinh viên
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy