Đại học chính quy

Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thời khóa biểu Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh mục hình thức thi học kỳ I năm học 2018-2019
Danh mục hình thức thi học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
Thông báo tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo V/v Tổ chức bế giảng khóa 39 hệ đại học chính quy 2014-2018
Thông báo V/v: Tổ chức bế giảng khóa 39 hệ đại học chính quy 2014-2018
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ( đợt từ 21/5/2018 đến 23/6/2018)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ( đợt từ 21/5/2018 đến 23/6/2018)
 
Danh sách sinh viên K37, K39 được xét tốt nghiệp đợt 04/2018
Danh sách sinh viên K37, K39 được xét tốt nghiệp đợt 04/2018
 
Thông báo đăng ký học đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo đăng ký học đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ý chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến ngày 18/03/2018)
Thông báo v/v đăng ý chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến ngày 18/03/2018)
 
Thông báo V/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo V/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
 
Kết quả thi TOEIC ngày 17/12/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 17/12/2017
 
Danh sách sinh viên K39 đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên K39 đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp
 
Kết quả thi TOEIC ngày 26/11/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 26/11/2017
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp