HỘI THẢO KHOA HỌC: QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 04 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Đăng vào 12/06/2017 15:04

Sáng ngày 9/6/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quán triệt Nghị quyết 04 BCH Trung ương Đảng khoá XII trong xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội”. Tham dự Hội thảo có: đồng chí Lê Tiến Châu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trương Quang Vinh – Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Đức Hội – Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; các giảng viên Khoa Lý luận chính trị và đại diện các đơn vị trong Trường. 

 

 

 

Với mục tiêu quán triệt học tập Nghị quyết TW4, vận dụng vào công tác xây dựng Đảng tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ các nội dung của Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩu lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”; trên cơ sở đó nhận diện những ưu điểm, hạn chế trong công tác tư tưởng chính trị, công tác tổ chức, công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng ở Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian qua. Các đại biểu cũng làm rõ vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên; vai trò của công tác giáo dục truyền thống, công tác giảng dạy trong xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật.

 

 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 như: làm rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của đơn vị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường quản lý, bồi dưỡng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên nơi cư trú; đổi mới nội dung, hình thức học tập các Nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng các lớp đối tượng Đảng và bồi dưỡng Đảng viên mới; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho đảng viên,…

 

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Tiến Châu đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của Hội thảo đối với công tác xây dựng Đảng của Trường Đại học Luật Hà Nội; đồng chí cũng đề nghị mỗi chi bộ, mỗi đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội cần học tập, quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW4, thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật hà Nội trong sạch vững mạnh./.

 

                                                             Quỳnh Hoa