HỘI THẢO KHOA HỌC “SỬ DỤNG ÁN LỆ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Đăng vào 22/06/2018 16:37

Ngày 20/6/2018, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật ở Việt Nam hiện nay” trong khuôn khổ các hoạt động của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 của Bộ Tư pháp Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Bá Bình làm chủ nhiệm, Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị chủ trì đề tài.

Hội thảo có sự tham gia và phát biểu khai mạc của TS. Chu Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đến dự Hội thảo có các nhà khoa học đại diện cho các cơ sở đào tạo luật ở Hà Nội (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tư pháp, Khoa Luật - Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Kiểm sát, Khoa Luật - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội…); đại diện Văn phòng Quốc hội, Vụ pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, các công ty luật, Báo Pháp luật Việt Nam, các thầy, cô giáo đại diện cho các khoa, viện nghiên cứu, bộ môn của Trường Đại học Luật Hà Nội và các em sinh viên đã từng tham gia môn học về án lệ.

TS. Nguyễn Bá Bình, chủ trì Hội thảo đã giới thiệu tổng quan về tình hình thực hiện đề tài, gợi mở và đề nghị các nhà khoa học tập trung trao đổi, chia sẻ về hai vấn đề chủ yếu: (i) cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật ở các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam, (ii) giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

Các nhà khoa học tham gia Hội thảo đã thảo luận xung quanh các vấn đề: có nên hình thành môn học về án lệ như một môn học độc lập hay không và nếu có thì nên dạy về những vấn đề gì (chỉ về lý thuyết chung về án lệ hay cả kỹ năng nghiên cứu, phân tích án lệ); có nên thiết kế chương trình đào tạo chuyên biệt về án lệ hay chỉ đưa án lệ vào như một phần nội dung của các chương trình đào tạo ngắn hạn có liên quan, việc đào tạo ngắn hạn có nên thiết kế theo hướng liên thông giữa các cơ sở đào tạo luật; có nên sử dụng án lệ như nguồn học liệu cho các môn học cụ thể trong chương trình đào tạo và sử dụng án lệ với tư cách là phương pháp sử dụng bản án (case method); phương pháp giảng dạy và yêu cầu đối với nguồn giảng viên, học liệu và các điều kiện cần thiết khác...

Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trao đổi, chia sẻ thẳng thắn với các tham luận, ý kiến của các thành viên chính thực hiện đề tài và các nhà khoa học. Thay mặt cho Ban chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Bá Bình cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến nhiệt tình, sâu sắc của các nhà khoa học và khẳng định kết quả thảo luận ở Hội thảo sẽ được Ban chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện hơn các sản phẩm nghiên cứu thuộc đề tài./.

                                                Nguyễn Anh Thơ