HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÓ CHỦ TỊCH MỚI

Đăng vào 28/10/2020 00:00

          Chiều ngày 27/10/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của TS. Trần Quang Huy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đương nhiệm để bầu Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo mới.

Buổi họp có sự tham dự của các thầy cô trong Hội đồng Khoa học và đào tạo của Nhà trường

      Tham dự cuộc họp có TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường và các đồng chí thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường.

      Phát biểu tại cuộc họp, TS. Trần Quang Huy cho biết ông sẽ không tiếp tục công tác quản lý và thực hiện chế độ hưu từ ngày 31/10/2020. Để đảm bảo các chức năng của Hội đồng cũng như hoạt động của Nhà trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cần thiết kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng mới. TS. Trần Quang Huy đã trình bày tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và điều hành phần giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng.

      TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường đã được tín nhiệm của 100% thành viên có mặt bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2023.

    Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, minh bạch, cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 -2023 đã thành công tốt đẹp.