Bộ Tư pháp dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đăng vào 27/03/2021 15:32

Bộ Tư pháp dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nguồn: Báo PLVN

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy… cùng hơn 959 nghìn là cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội).

Tại điểm cầu Bộ Tư pháp, có các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng Bộ; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của Tổng Cục Thi hành án dân sự; ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; công chức làm công tác Đảng tại các Đảng bộ cơ sở; Chủ tịch Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ.

Đối với Trường Đại học Luật Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo cấp ủy, tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp hoặc điểm cầu Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bộ Tư pháp: