Họp bàn về việc đầu tư xây dựng đường vào, di chuyển kênh mương thoát nước và đường dân sinh dự án cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 27/03/2021 15:37

Ngày 26-3, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các Sở, ngành, thị xã Từ Sơn và chủ đầu tư về việc đầu tư xây dựng đường vào, di chuyển kênh mương thoát nước và đường dân sinh ra khỏi dự án cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. Cùng tham dự Buổi làm việc có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng thảo luận cùng các đại biểu về những vướng mắc của dự án.

Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay dự án hoàn thành khoảng 50% khối lượng gồm: hoàn thiện khu giảng đường 5 tầng, khu ký túc xá sinh viên, khu nhà công vụ, đường giao thông…, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 9-2021 để phục vụ nhu cầu tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

Chủ đầu tư kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Từ Sơn quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường Hoàng Quốc Việt từ đối tác công - tư sang đầu tư công; di chuyển đường dân sinh, kênh tiêu T6 và đường điện nằm trong dự án…

Đ/c Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao đổi về tiến độ thi công Dự án với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tuấn Phượng

Trực tiếp thị sát công trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các Sở, ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. Nhấn mạnh đây là một trong những dự án lớn, quan trọng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động trong quá trình thi công. Đối với kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết chuyển đổi phương thức đầu tư đường Hoàng Quốc Việt từ đối tác công - tư sang đầu tư công, tạo điều kiện để triển khai các bước tiếp theo. Giao UBND thị xã Từ Sơn phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh sớm bổ sung nguồn vốn cho dự án di chuyển đường dân sinh và kênh tiêu T6 nằm trong dự án theo dự toán thiết kế đã được phê duyệt; Điện lực Bắc Ninh sớm di dời các trụ điện còn lại, hoàn trả mặt bằng cho chủ đầu tư. Các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác phối kết hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quy định để dự án sớm được hoàn thành.