Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đăng vào 02/04/2021 06:42

Ngày 1/4, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội và pháp luật về bầu cử nhằm có được sự nhận thức chung về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hiện thực hoá trong tiễn công việc. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thể hiện khát vọng vươn lên của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “quy định một, giải pháp 10 và kiểm tra, giám sát phải 20”.

Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội Chu Mạnh Hùng phát biểu khai mạc tại Hội nghị. 

 Trên tinh thần đó, đồng chí Chu Mạnh Hùng đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ, chú ý lắng nghe và vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; cùng tập thể, gia đình và xã hội thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. 

Đồng chí Tô Văn Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và đồng chí Tô Văn Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phổ biến, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS Đoàn Trung Kiên thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy nhấn mạnh một số vấn đề thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện: Thứ nhất, ngay sau Hội nghị Văn phòng Đảng ủy sớm hướng dẫn toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc viết bài thu hoạch theo quy định; thứ hai, đề nghị các đồng chí đảng viên, trước hết là các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị lĩnh hội đầy đủ các nội dung các được phổ biến, quán triệt để tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung này tại chi bộ, đơn vị mình và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt đến sinh viên trong toàn trường; thứ ba, các chi bộ, đơn vị trong toàn trường cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trước kết là các đơn vị chuyên môn cần triển khai sớm các hội thảo khoa học về vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào công tác giảng dậy tại trường, vào việc tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; thứ tư, tăng cường công tác kiếm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.