Trường Đại học Luật Hà Nội quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đăng vào 06/04/2021 18:52

Sáng 6/4, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị Quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII; Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến luật về bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026; Lễ phát động Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội dồng Nhân dân”.

Tới tham dự có Ông Nguyễn Minh Thơ, Chánh văn phòng Ban Dân vận Trung ương,  TS. Chu Mạnh Hùng - Q. Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường cùng với hơn 500 sinh viên đại diện cho các hệ học và đạo tạo của Trường, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên, các hội sinh viên trong Trường. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm giúp cho sinh viên của trường có cơ hội học tập, nắm vững, hiểu sâu, đầy đủ những nội dung cơ bản, những điểm mới và giải pháp trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận thức rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, triển khai các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Thơ - Chánh văn phòng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Minh Thơ - Chánh văn phòng Ban Dân vận Trung ương

Hội nghị nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến toàn thể sinh viên của nhà trường; qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức của sinh viên về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tạo nên thành công của Cuộc bầu cử

Tiếp đó, Bí thư đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Sơn Tùng, đã phát động Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: