Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 01.5 năm 2021

Đăng vào 29/04/2021 10:13