Trường Đại học Luật Hà Nội tích cực quyên góp ủng hộ cho chương trình “Máy tính cho em”

Đăng vào 15/10/2021 21:43

Đợt dịch lần này so với những lần trước đã nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn và gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hàng triệu học sinh không thể tới trường và phải chuyển sang học tập trực tuyến. Do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện, khả năng để trang bị thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu như: Máy tính, máy tính bảng, tivi…, dẫn tới hàng triệu học sinh không có cơ hội học tập khi ngành Giáo dục chuyển từ giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy trực tuyến.

Thấu hiểu những khó khăn mà các em học sinh đang phải trải qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” vào tối ngày 12/9/2021 và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn về việc vận động Viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ “Máy tính cho em”.

Hưởng ứng lễ phát động và thực hiện ý kiến Hiệu trưởng cũng như có sự đồng thuận nhất trí của các đồng chí Thường vụ công đoàn, Ban chấp hành công đoàn đề xuất kêu gọi viên chức, người lao động trong toàn Trường ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương cơ bản (30 ngày/tháng). Để thực hiện  công việc trên ngày 13/9/2021 Ban chấp hành Công đoàn Trường đã phát hành thông báo số 18/TB - CĐĐHLHN về việc phát động viên chức và người lao động trong toàn Trường ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương cơ bản. Tính đến ngày 20/9/2021 tổng số tiền viên chức và người lao động trong toàn trưởng ủng hộ là 105.907.000đ (Một trăm linh năm triệu chín trăm, bảy nghìn đồng./.) trong đó: ủng hộ 01 ngày lương cơ bản  98.923.000đ và các đơn vị ủng hộ thêm 6.984.000đ.

Tại lễ tiếp nhận tài trợ ngày 15/10, Trường Đại học Luật đã quyên góp 100.907.000đ cho chương trình “Máy tính cho em” được phát động bởi Công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo và  5.000.000đ cho Hội cựu chiến binh Thành phố Hà Nội theo công văn 756/CV- CCB Của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid -19.