Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường”

Đăng vào 22/10/2021 17:45

Ngày 22/10/2021,Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học về “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường”.

 

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có TS. Phạm Ngọc Đại – Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên; Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội (Trường) có TS. Lê Đình Nghị, Phó hiệu trưởng nhà trường, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Phân hiệu, cùng đông đảo giảng viên, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Đình Nghị cho biết công tác tuyển sinh cũng như công tác nghiên cứu khoa học tại Phân hiệu đã đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những công việc, thách thức đặt ra cho Nhà trường nói chung và Phân hiệu nói riêng đòi hỏi sự đổi mới không ngừng trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giữa Phân hiệu với các đơn vị thuộc Trường. Đó là lý do mà Trường tổ chức Hội thảo khoa học về “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường”. TS. Lê Đình Nghị cũng đề nghị sau khi kết thúc hội thảo, Ban tổ chức phải gửi một bản báo cáo tổng kết Hội thảo cho lãnh đạo nhà trường để trên cơ sở đó, nhà trường sẽ có những chỉ đạo sát sao và hợp lý cho các công tác sắp tới của Phân hiệu cũng như các đơn vị của nhà trường. 

Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa Trụ sở chính và Phân hiệu

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Phân hiệu trình bày tham luận "Tổng quan công tác phối hợp giữa Phân hiệu Trường đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị thuộc Trường". Tiến sĩ đã chỉ ra thực trạng công tác phối hợp giữa Phân hiệu với các đơn vị thuộc Trường để từ đó đưa những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp này như Trường cần kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý tại Phân hiệu, xác định rõ các đầu mối và cách thức phối hợp giữa Phân hiệu với các đơn vị tại Trụ sở chính của Trường.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Phân hiệu trình bày tham luận

Về phía khách mời, TS. Phạm Ngọc Đại, Giảng viên Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện), cũng chia sẻ một số kinh nghiệm phối hợp giữa Phân viện với các đơn vị thuộc Học viện sau gần 16 thành lập và phát triển của Phân viện. Tiến sĩ khẳng định tầm quan trọng của việc cần có sự thống nhất chung trong toàn hệ thống Học viện cũng như việc thể chế hóa trong phân cấp, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị cấu thành Học viện, ứng dụng các phần mềm CNTT trong quản lý, điều hành và tăng cường hoạt động lưu, trao đổi thông tin.

TS. Phạm Ngọc Đại, Giảng viên Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên, trình bày tham luận

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã chọn được 13 bài viết chất lượng để đăng vào kỷ yếu Hội thảo. Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với các bài tham luận tại hội trường cùng các ý kiến tham gia tranh luận, phản biện làm cho không khí cuộc Hội thảo sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực và đạt hiệu quả cao./.

                   Mai Vương