Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đăng vào 13/01/2022 20:45

(PLVN) - Chiều 13/1, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì Hội nghị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nhưng Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội vẫn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong toàn Trường triển khai có hiệu quả các mặt công tác.

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2021, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được Đảng ủy Trường quan tâm triển khai trong toàn Đảng bộ. Các nội dung triển khai thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị của Trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối. Nhờ đó tình tình chính trị, tư tưởng trong Trường tiếp tục duy trì ổn định.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được Đảng ủy chú trọng và đẩy mạnh, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế nội bộ, cải cách tổ chức bộ máy, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Cụ thể, Đảng ủy chỉ đạo Hội đồng trường thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền theo qui định của pháp luật làm cơ sở để các thiết chế vận hành công việc một cách có hiệu quả. Chỉ đạo Hiệu trưởng ban hành các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường; qui định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ hữu; Qui định về chế độ thỉnh giảng và mời báo cáo viên…

Trao giấy khen và phần thưởng của Đảng ủy Khối cho Tập thể và cá nhân được khen thưởng không định kỳ.

Về công tác tổ chức bộ máy, Đảng ủy chỉ đạo Hội đồng trường thông qua Kế hoạch công tác trong đó có triển khai xây dựng Đề án thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý và Đề án phát triển Viện Luật so sánh. Chỉ đạo thành lập Trung tâm hỗ trợ người học và Kết nối cộng đồng; công tác tiếp nhận Chủ đầu tư Dự án xây dựng cơ sở II của Trường.

Cũng theo báo cáo, tất cả các mặt công tác và những công việc trọng tâm của Nhà trường, Đảng ủy đều có Nghị quyết lãnh đạo và sự chỉ đạo cụ thể. Năm 2021, Ban thường vụ Đảng ủy đã ban hành 17 Nghị quyết, Đảng ủy Trường ban hành 18 Nghị quyết; 4 Nghị quyết chuyên đề.

Hiện nay, Đảng bộ có 26 chi bộ. Tính đến 31/11/2021, Đảng bộ có 605 đảng viên, trong đó có 400 đồng chí là đảng viên chính thức, 205 đồng chí là đảng viên dự bị. Đảng viên là viên chức và người lao động là 325 đồng chí. Đảng viên là sinh viên 280 đồng chí chiếm 46,28% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Đảng ủy cũng luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng, số lượng đảng viên được kết nạp tăng đều đặn trong các năm. Tuy dịch Covid kéo dài nhưng năm 2021 Công tác kết nạp Đảng của Đảng bộ đã phấn đấu vượt chỉ tiêu Đảng bộ Khối giao năm 2021. Từ tháng 12/2020 đến 31/11/2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 165 đồng chí trong đó có 7 cán bộ, giảng viên, người lao động và 158 sinh viên. Số đảng viên dự bị được chuyển chính thức là 60 đồng chí. Số đảng viên mới kết nạp vượt chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao năm 2021: 110%, vượt 165% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Có thể nói, năm 2021, mặc dù còn những hạn chế, khó khăn nhất định nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội với tinh thần đoàn kết, thống nhất đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đạt hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra về cả số lượng và chất lượng. Công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, tự chủ đại học và các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030; công tác tham mưu, giúp việc của văn phòng cấp ủy ngày càng đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Năm 2022, Đảng bộ Trường tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Luật Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai học tập, quán triệt kết luận số 01 – KL/TW, Kế hoạch số 36-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu trang chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội Chu Mạnh Hùng

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với chức năng giám sát của Hội đồng trường (giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng). Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ đạo và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội theo qui đinh.

Chỉ đạo công tác báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”. Chỉ đạo, phối hợp với Hội đồng trường, Hiệu trưởng thông qua Kế hoạch công tác của Hội đồng trường và của Trường với các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và Chiến lược phát triển…

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt được. Theo ông Sơn, năm 2021, Trường đã triển khai rất nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; làm tốt công tác dân vận, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước. “Tập thể Trường rất đoàn kết, thống nhất, tất cả vì mục tiêu phát triển của Trường. Đảng bộ Trường là một tập thể xuất sắc, tiêu biểu”, ông Sơn nói.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng thay mặt tập thể Đảng ủy cũng như Đảng bộ Trường tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng với Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội ở góc độ công tác Đảng nói riêng và các mặt công tác của Trường nói chung. Ông Hùng khẳng định những tồn tại trong năm 2021 sẽ được khắc phục trong năm 2022./.

Hồng Mây - Báo Pháp luật Việt Nam