Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Phiên họp lần thứ XI Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 do TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

Đăng vào 21/01/2022 00:00

Tới tham dự có các thành viên Hội đồng trường: Về phía Bộ Tư pháp có TS. Nguyễn Quang Thái, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; ThS. Phan Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; TS. Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý; Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí Phó Hiệu trưởng và các thành viên cơ hữu trong Trường.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ XI Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Trường theo thẩm quyền và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Hội đồng trường đã xem xét Báo cáo kết quả công tác chủ yếu của Trường năm 2021, Báo cáo kết quả công tác của Hội đồng trường năm 2021, Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021. Hội đồng trường đánh giá cao kết quả và những thành tích công tác nổi bật trên nhiều lĩnh vực của Trường trong năm 2021; ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn thể viên chức, người lao động của Trường đối với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của Trường trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở đó, Hội đồng trường đã thảo luận và thông qua Kế hoạch công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022, Phương hướng Tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế, chính sách đảm bảo chất lượng đào tạo, chính sách học phí, chính sách hỗ trợ người học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022, Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2022 với nhiều nội dung, định hướng mới, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, xây dựng Trường thành cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu theo Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030.

Hội đồng trường đã Quyết định số người làm việc và Chính sách tuyển dụng của Trường năm 2022; thảo luận và thống nhất thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý trên cơ sở Bộ môn Ngoại ngữ, thống nhất phương án đồng chí Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ sẽ giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ pháp lý sau khi được thành lập. Hội đồng trường đã xem xét Báo cáo đánh giá, xem xét chuyển Viện Luật so sánh thành Viện Nghiên cứu chính sách và pháp luật và thống nhất tiếp tục giữ nguyên mô hình tổ chức Viện Luật so sánh hiện nay, đồng thời giao Hiệu trưởng có những giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Luật So sánh trong thời gian tới.

TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Hội đồng trường TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường đã ghi nhận kết quả công tác tích cực của Trường, của Hội đồng trường trên các mặt công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, hoàn thiện thể chế nội bộ, tiếp nhận vai trò chủ đầu tư và triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 và việc thông qua các quyết định quan trọng, các nhiệm vụ trọng tâm của Trường, của Hội đồng trường trong năm 2022. Hội đồng trường đề nghị Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trường tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động đảm bảo thực hiện thành công Phương hướng, Kế hoạch công tác năm 2022 đã được phê duyệt, thực hiện tốt và chủ động công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Ảnh tập thể