Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lưu trữ tài liệu

Đăng vào 24/03/2022 12:10

Công tác văn thư, lưu trữ là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giải quyết công việc thường ngày.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lưu trữ tài liệu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức buổi tập huấn triển khai chỉnh lý tài liệu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên viên phụ trách công tác văn phòng của các đơn vị trong toàn Trường nhằm đáp ứng các yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài trong công tác lưu trữ tài liệu. Bên cạnh đó, buổi tập huấn nhằm giúp các đơn vị toàn trường nắm rõ những nội dung về: Lập và quản lý hồ sơ công việc, kỹ năng phân loại, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp, bảo quản tài liệu một cách có hệ thống, không bị mất mát hư hỏng tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, lưu trữ, tra cứu phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ và lưu trữ tài liệu theo đúng quy định pháp luật. 

Toàn cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn do TS. Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng trực tiếp chủ trì, sự tham gia hỗ trợ chuyên môn của hai chuyên gia của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng cán bộ chủ chốt, chuyên viên phụ trách công tác văn phòng của các đơn vị trong toàn Trường.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, TS. Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Lập hồ sơ là khâu quan trọng của công tác văn thư, là khâu bản lề của công tác lưu trữ, trong đó hình thành những hồ sơ phản ánh trung thực, đầy đủ nhất hoạt động của cơ quan, tổ chức; tạo căn cứ chính xác để giải quyết nhanh chóng, đúng đắn và có hiệu quả công việc của cơ quan và của mỗi cán bộ, viên chức; Làm tốt công tác lập hồ sơ sẽ góp phần giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước và cơ quan, hạn chế được văn bản, giấy tờ không có giá trị hoặc không bỏ sót những tài liệu quý hiếm; tạo thuận lợi cho công tác khai thác, sử dụng và tra tìm các thông tin khi cần thiết. 

Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Nội dung buổi tập huấn tập trung nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa của công tác lưu trữ tài liệu; Trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan trong việc lưu trữ tài liệu; Trách nhiệm của viên chức làm công tác lưu trữ và chuyên viên thực hiện trách nhiệm văn phòng của đơn vị thuộc các cơ quan (đầu mối phòng ban trong việc chuẩn bị tài liệu nộp lưu trữ cơ quan); Xây dựng hồ sơ công việc và lưu hồ sơ công việc; Quy trình chỉnh lý tài liệu; Trách nhiệm của Hội đồng xác định giá trị tài liệu; Xây dựng kho và cách khai thác tài liệu lưu trữ.

PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội tại buổi tập huấn