Đại hội Hội Cựu chiến binh của Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng vào 25/03/2022 15:15

Ngày 25/3/2022, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự Đại hội có sự tham gia của GS.TS Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Đồng chí Trương Đình Ninh - Phó Chủ tịch Hội; Các ủy viên: đồng chí Vũ Gia Lâm, đồng chí Phan Huy Long, đồng chí Nguyễn Văn Cừ cùng sự góp mặt của TS Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường, TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường. 

Báo cáo tại Đại hội cho giai đoạn 2017-2022, GS.TS Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của Trường cho biết Hội Cựu chiến binh đã hoàn thành tốt công tác chính trị tư tưởng; Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; Các hội viên đã tham gia các cuộc vận động đóng góp các quỹ nhân đạo đồng thời phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội khác.

GS.TS Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh báo cáo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng chia sẻ và đồng tình tuyệt đối những nhận xét, đánh giá của các đồng chí tham dự. Về công tác chính trị tư tưởng, Hội đã góp phần giúp các hội viên tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác chuyên môn, Hội đã bám sát các Nghị quyết của Hội đồng Trường, của Đảng ủy, Quyết định chỉ đạo của Hiệu trưởng để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, gắn các hoạt động của Hội vào các hoạt động chuyên môn chính trị của Nhà trường góp phần đưa các hoạt đông của Hội mang “hơi thở”, hòa chung nhịp đập với các hoạt động của Trường. Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên cũng ghi nhận những đóng góp của Hội khi hàng năm đều đăng ký Hội thảo khoa học, bám sát với Nghị quyết của Hội đồng Trường về chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 trở thành Trường theo định hướng nghiên cứu.

Đồng chí Vũ Đình Liễu-Trưởng Ban tổ chức Thành hội phát biểu tại Đại hội

Đối với việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, Hội đều tham gia đóng góp ý kiến trong công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là thông qua ý kiến của GS.TS Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Trường. Tất cả các sự kiện trong Trường đều có sự kết hợp của Hội và các đoàn thể khác thể hiện không khí đoàn kết dân chủ. Hội và các tổ chức chính trị xã hội trong Trường cũng tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội thiện nguyện do Hội chủ động đề xuất, Hội hưởng ứng các phát động của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Với những kết quả đã đạt được và đánh giá của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương các thành tích mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên nhất trí những nhận xét đánh giá về những mặt hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua được phản ảnh tại Báo cáo. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị: Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, của Cụm 487 và đặc biệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ của Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, Nghị quyết thực hiện dân chủ trong Nhà Trường, Nghị quyết về quy chế tài chính cũng như các Quyết định, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Nhà trường; Tiếp tục tập trung công tác chính trị tư tưởng đối với hội viên; Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ ta; Tham gia xây dựng bảo vệ Trường, thực hiện và vận động hội viên thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Tiếp tục gắn kết các hoạt động của Hội với các hoạt động chính trị chuyên môn của Nhà trường, phát huy hơn nữa vài trò tiềm năng của Hội và các hội viên; Đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, lãnh đạo Hội phát huy vai trò tiền phong gương mẫu đi đầu của các hội viên trong công tác cũng như trong cuộc sống để xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ viên chức, người lao động trẻ và người học noi theo; Tiếp tục phối hợp tốt với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong trường đề tạo nên không khí đoàn kết dân chủ trong Trường tiếp tục được lan tỏa.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Đại hội đại biểu  Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027

Nhân dịp này, Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới Hội cựu chiến binh Thành phố Hà Nội trong suốt thời gian qua đã luôn tạo điều kiện hỗ trợ Hội Cựu chiến binh của Trường được góp mặt vào các hoạt động chung của Hội cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, được hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, được ghi nhận trên các cấp có thẩm quyền và khen thưởng cho các tập thể các nhân của Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên cũng cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất để Hội Cựu chiến binh có thể phát huy được vai trò ngày càng rõ nét đối với các hoạt động của Nhà trường.

Kết quả Bầu Ban chấp nhiệm kỳ mới 2022-2027 bao gồm 05 đồng chí: Nguyễn Minh Đoan, Trương Đình Ninh, Nguyễn Văn Cừ, Vũ Gia Lâm, Phan Huy Long) Số Đại biểu có mặt tham dự Đại hội bỏ Phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu  Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027