Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kết luận số 21/Kl-TW và một số văn bản có liên quan

Đăng vào 06/05/2022 14:46

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá” dưới sự chủ trì của TS. Chu Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Toàn cảnh Hội nghị 

Báo cáo viên Hội nghị là Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội;

Tham dự Hội nghị còn có Phó Hiệu trưởng thường trực PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, các Phó Hiệu trưởng: TS. Lê Đình Nghị; PGS.TS Tô Văn Hòa cùng toàn thể Đảng viên, viên chức và người lao động.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối đã Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã tiếp thu nội dung quán triệt và về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận trong Đảng bộ; phổ biến, quán triệt một số Nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ khối, của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đối với Nhà trường.

Trên cơ sở những nội dung chính, trọng tâm được truyền đạt tại Hội nghị, Đ/c Chu Mạnh Hùng cũng đề nghị toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục học tập, nắm rõ tinh thần của các Kết luận, Chương trình hành động, Quy định, Nghị quyết và vận dụng có hiệu quả vào các công việc, nhiệm vụ được giao./.

Đ/c Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị