Hội nghị kiểm điểm, nhận xét và đánh giá Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Ban Giám hiệu

Đăng vào 16/11/2022 18:22

Thực hiện theo Thực hiện theo Điều 14 quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1206 của Bộ và Công văn số 4523 của Trường, ngày 16/11/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm. nhận xét và đánh giá Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Ban Giám hiệu.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường; Các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, TS Lê Đình Nghị, PGS.TS Tô Văn Hoà và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

TS Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường đã thảo báo cáo kiểm điểm trong năm học 2021 - 2022, trong đó đánh giá khái quát những ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm học 2021 - 2022; chỉ ra những nguyên nhân, đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân trong các mặt công tác.

TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Trưởng các đơn vị thuộc Trường đã đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Ban Giám hiệu. Đánh giá khái quát các ý kiến góp ý, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự Hội nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong năm học 2022 - 2023.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

TS Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS Tô Văn Hoà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Ban Giám hiệu

TS Ngọ Văn Nhân - Trưởng khoa Khoa lí luận chính trị đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Ban Giám hiệu

GS Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Ban Giám hiệu