Đại học chính quy

Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2019
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt 05/8/2019 đến 08/9/2019
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt 05/8/2019 đến 08/9/2019
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ đại học chính quy và liên thông chính quy đợt 7/2019
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ đại học chính quy đợt 7/2019
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 10/7/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 10/7/2019
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên chất lượng cao Khóa 41 (Đợt 05/8 đến 08/9/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên chất lượng cao Khóa 41 (Đợt 05/8 đến 08/9/2019)
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 10/7/2019
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 10/7/2019
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 10/7/2019
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 10/7/2019
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng đợt ngày 10/7/2019
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 10/7/2019
 
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 7/2019)
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 7/2019)
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt từ 17/6/2019 đến 01/7/2019
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt từ 17/6/2019 đến 01/7/2019
 
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng
 
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019 (cập nhật 05/06/2019)
Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019
Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách phòng thi Chuân đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019
Danh sách phòng thi Chuân đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019