Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/07/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/07/2017
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ đại học chính qui
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ đại học chính qui
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
 
Danh sách sinh viên phải nộp học phí kỳ phụ học kỳ II năm học 2016 - 2017
Danh sách sinh viên phải nộp học phí kỳ phụ học kỳ II năm học 2016 - 2017
 
Thông báo V/v Trả lại học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v Trả lại học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017
 
Bảng tổng hợp danh sách trả lại học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đã có và chưa có thông tin số tài khoản Vietinbank
Bảng tổng hợp danh sách trả lại học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đã có và chưa có thông tin số tài khoản Vietinbank
 
Danh sách sinh viên các lớp chất lượng cao được học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017
Danh sách sinh viên các lớp chất lượng cao được học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017
 
Quyết dịnh V/v cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017
Quyết dịnh V/v cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017
 
Quyết định V/v thu học phí bổ sung kỳ II năm học 2016-2017
Quyết định V/v thu học phí bổ sung kỳ II năm học 2016-2017
 
Danh sách sinh viên nợ học phí các lớp chính quy học kỳ II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên nợ học phí các lớp chính quy học kỳ II năm học 2016-2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/05/2017 đến ngày 13/05/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/05/2017 đến ngày 13/05/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/05/2017 đến ngày 11/05/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/05/2017 đến ngày 11/05/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 09/05/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 09/05/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/05/2017 đến ngày 08/05/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/05/2017 đến ngày 08/05/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/04/2017 đến ngày 04/05/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/04/2017 đến ngày 04/05/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/04/2017 đến ngày 28/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/04/2017 đến ngày 28/04/2017
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thông tin về xét học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/04/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/04/2017 đến ngày 25/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/04/2017 đến ngày 25/04/2017
 
Quyết định V/v trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa chính quy
Quyết định V/v trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa chính quy