Đại học chính quy

Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại trung tâm tư vấn pháp luật
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại trung tâm tư vấn pháp luật
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ hoc kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ hoc kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K39
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K39
 
Lịch tập huấn đăng ký môn học (học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 42 và Liên thông Khóa 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Lịch tập huấn đăng ký môn học (học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 42 và Liên thông Khóa 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 28/10 đến 29/10/2017)
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 28/10 đến 29/10/2017)
 
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt tháng 10 năm 2017)
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt tháng 10 năm 2017)
 
Thông báo V/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 23/10 đến ngày 26/11/2017)
Thông báo V/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 23/10 đến ngày 26/11/2017)
 
Kế hoạch thực hiện BHYT sinh viên năm học 2017-2018 và lịch thu tiền BHYT sinh viên K39,40,41
Kế hoạch thực hiện BHYT sinh viên năm học 2017-2018 và lịch thu tiền BHYT sinh viên K39,40,41
 
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Khóa 42 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Khóa 42 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo về hội trường tư vấn đối với sinh viên Khóa 42
Thông báo về hội trường tư vấn đối với sinh viên Khóa 42
 
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên lớp chất lượng cao khóa 42
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên lớp chất lượng cao khóa 42
 
Thông báo về việc thi TOEIC ngày 24/09/2017
Thông báo về việc thi TOEIC ngày 24/09/2017
 
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
Thông báo về đ/k trúng tuyển, mức học phí lớp CLC K42 và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghành Luật CLC K42 (kèm theo danh sách)
 
Thời khóa biểu Khóa 42 học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 18/9/2017)
Thời khóa biểu Khóa 42 học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 18/9/2017)
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017
 
Thông báo V/v nhận kinh phí chi trả cho cơ sở thực tập đối với sinh viên đoàn thực tập số 1 (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017)
Thông báo V/v nhận kinh phí chi trả cho cơ sở thực tập đối với sinh viên đoàn thực tập số 1 (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017)