Tin tức

Chủ động, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid - 19
Chủ động, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid - 19
 
Thông báo V/v cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch
Thông báo V/v cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch
 
Công điện V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19
Công điện V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19
 
Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
 
Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật
Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật
 
Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật
Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật
 
THÔNG BÁO SỐ 18 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
THÔNG BÁO SỐ 18 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 01.5 năm 2021
Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021
 
Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN
BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN
 
Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Công điện 03/CĐ-CT Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Công điện 541/CĐ-TTg Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng