Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/11/2017 đến ngày 11/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/11/2017 đến ngày 11/11/2017
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 đối với toàn bộ sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng I; thu nợ học phí các khóa
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 đối với toàn bộ sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng I; thu nợ học phí các khóa
 
Quyết định V/v Hỗ trợ kinh phí học tập học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên vùng bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
Quyết định V/v Hỗ trợ kinh phí học tập học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên vùng bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v Miễn giảm học phí học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
Quyết định V/v Miễn giảm học phí học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v Trợ cấp xã hội học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
Quyết định V/v Trợ cấp xã hội học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v Hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
Quyết định V/v Hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các khóa 39, 40 và 41 hệ đại học chính quy
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên Khóa 36,37,38,39,40,41 và chính quy liên thông Khóa 1 phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên Khóa 36,37,38,39,40,41 và chính quy liên thông Khóa 1 phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên văn bằng hai chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên văn bằng hai chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018
 
Thông báo (V/v hỗ trợ kinh phí cho sinh viên các khóa 39,40,41 bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ và sạt lở đất)
Thông báo (V/v hỗ trợ kinh phí cho sinh viên các khóa 39,40,41 bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ và sạt lở đất)
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá kỳ I năm học 2017-2018
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí hệ đại học năm học 2017-2018
Quyết định V/v quy định mức thu học phí hệ đại học năm học 2017-2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí cao học từ ngày 25/07/2017 đến ngày 31/07/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí cao học từ ngày 25/07/2017 đến ngày 31/07/2017
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 chưa cung cấp tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 chưa cung cấp tài khoản
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/07/2017 đến ngày 20/07/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/07/2017 đến ngày 20/07/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/07/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/07/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/07/2017 đến ngày 18/07/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/07/2017 đến ngày 18/07/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/07/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/07/2017
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ đại học chính qui
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ đại học chính qui
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 chưa có tài khoản, đã có tài khoản