Học bổng & Học phí

Thông báo Về việc đóng học phí, hoàn trả lại học phí cho sinh viên các khóa 38, 39, 40, 41
Thông báo Về việc đóng học phí, hoàn trả lại học phí cho sinh viên các khóa 38, 39, 40, 41
 
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/01 đến 20/01/2016
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/01 đến 20/01/2016
 
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên các khóa 38,39,40 và 41
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên các khóa 38,39,40 và 41
 
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí theo lớp học kỳ II năm học 2016 - 2017
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí theo lớp học kỳ II năm học 2016 - 2017
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 20/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 20/01/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 19/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 19/01/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 17,18/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 17,18/01/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 16/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 16/01/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 13/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 13/01/2016
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với toàn bộ sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính qui
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với toàn bộ sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính qui
 
Danh sách sinh viên Khóa 41 phải nộp học phí Học kỳ II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên Khóa 41 phải nộp học phí Học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v trả lại tền cho sinh viên K41 thuộc diện đã được miễn, giảm học phí - bổ sung
Thông báo V/v trả lại tền cho sinh viên K41 thuộc diện đã được miễn, giảm học phí - bổ sung
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 30/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 30/12/2016
 
Quyết định V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt
Quyết định V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt
 
Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017
Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 29/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 29/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 28/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 28/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 27/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 27/12/2016
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí năm học 2016-2017 đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh Khóa 21 học bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí năm học 2016-2017 đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh Khóa 21 học bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ