Thông báo

Danh sách sinh viên được Hội đồng tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy và chính quy văn bằng thứ hai công nhận phiên họp 06/03/2017
Danh sách sinh viên được Hội đồng tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy và chính quy văn bằng thứ hai công nhận phiên họp 06/03/2017
 
Thông báo V/v thu phí bổ sung bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v thu phí bổ sung bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016 - 2017
 
Kết quả thi tiếng Anh phân loại theo chuẩn Toeic ngày 25 - 02 -2017
Kết quả thi tiếng Anh phân loại theo chuẩn Toeic ngày 25 - 02 -2017
 
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
 
Thông báo V/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2016 - 2017
 
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật
Thông báo tuyển sinh viên thực hành Luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật
 
Thông báo V/v bổ sung danh sách sinh viên K38 tham gia BHYT năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v bổ sung danh sách sinh viên K38 tham gia BHYT năm học 2016 - 2017
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo bán vé tháng học kỳ II năm học 2016-2017
Thông báo bán vé tháng học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường
 
Danh sách Giảng viên hướng dẫn và danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp K38 môn Luật dân sự
Danh sách Giảng viên hướng dẫn và danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp K38 môn Luật dân sự
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
 
Kế hoạch tổ chức hai hội nghị sơ kết đào tạo thí điểm cử nhân nghành Luật thương mại quốc tế K36 hệ chính quy
Kế hoạch tổ chức hai hội nghị sơ kết đào tạo thí điểm cử nhân nghành Luật thương mại quốc tế K36 hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp khoá 9 (đợt 5), hệ văn bằng hai chính quy
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp khoá 9 (đợt 5), hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp K34 (đợt 9)
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp K34 (đợt 9)
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khoá 35
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khoá 35