Thông báo

Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm học 2016-2017 cho sinh viên trong trường
 
Danh sách Giảng viên hướng dẫn và danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp K38 môn Luật dân sự
Danh sách Giảng viên hướng dẫn và danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp K38 môn Luật dân sự
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
 
Kế hoạch tổ chức hai hội nghị sơ kết đào tạo thí điểm cử nhân nghành Luật thương mại quốc tế K36 hệ chính quy
Kế hoạch tổ chức hai hội nghị sơ kết đào tạo thí điểm cử nhân nghành Luật thương mại quốc tế K36 hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp khoá 9 (đợt 5), hệ văn bằng hai chính quy
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp khoá 9 (đợt 5), hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp K34 (đợt 9)
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp K34 (đợt 9)
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khoá 35
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khoá 35