Hệ văn bằng 2 chính quy

Danh sách sinh viên Khóa 15 hệ VB2CQ đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 - 04/2019 (bổ sung)
Danh sách sinh viên Khóa 15 hệ VB2CQ đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 - 04/2019 (bổ sung)
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy (niên khóa 2016-2019)
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy (niên khóa 2016-2019)
 
Danh sách dự kiến sinh viên hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2019
Danh sách dự kiến sinh viên hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2019
 
Thông báo lịch thi bổ sung hệ văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo lịch thi bổ sung hệ văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2018-2019
 
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (2016-2019) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (2016-2019) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (đợt 1) hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (đợt 1) hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng 2 chính quy
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng Khóa 14 hệ văn bằng 2 chính quy (niên khóa 2015-2018)
Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng Khóa 14 hệ văn bằng 2 chính quy (niên khóa 2015-2018)
 
Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng hai chính qui đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 1)
Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng hai chính qui đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 1)
 
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên văn bằng hai chính quy khóa 15 lớp G, H, I
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên văn bằng hai chính quy khóa 15 lớp G, H, I
 
Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 14 (2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 14 (2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với K15 hệ văn bằng 2 chính quy
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với K15 hệ văn bằng 2 chính quy