Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Khóa 16 đợt 2 (F, G, H, I) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Khóa 16 đợt 2 (F, G, H, I) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 18 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 18 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 16 đủ điều kiện đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 16 đủ điều kiện đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 16 (2017-2020) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 16 (2017-2020) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ văn bằng hai chính quy đợt tháng 7/2019
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ văn bằng hai chính quy đợt tháng 7/2019
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2019
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2019
 
Danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy tốt nghiệp đợt tháng 6/2019
Danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy tốt nghiệp đợt tháng 6/2019
 
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy đợt 1 (2019-2022)
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy đợt 1 (2019-2022)
 
Danh sách sinh viên Khóa 15 hệ VB2CQ đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 - 04/2019 (bổ sung)
Danh sách sinh viên Khóa 15 hệ VB2CQ đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 - 04/2019 (bổ sung)
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy (niên khóa 2016-2019)
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy (niên khóa 2016-2019)
 
Danh sách dự kiến sinh viên hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2019
Danh sách dự kiến sinh viên hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2019
 
Thông báo lịch thi bổ sung hệ văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo lịch thi bổ sung hệ văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2018-2019
 
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (2016-2019) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (2016-2019) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Khóa 17 (đợt 2) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (đợt 1) hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 15 (đợt 1) hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng 2 chính quy
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng Khóa 14 hệ văn bằng 2 chính quy (niên khóa 2015-2018)
Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng Khóa 14 hệ văn bằng 2 chính quy (niên khóa 2015-2018)