Lịch thi

Lịch thi đối với sinh viên hoãn thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
Lịch thi đối với sinh viên hoãn thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Lịch bào vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 17 hệ VB2 chính quy
Lịch bào vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 17 hệ VB2 chính quy
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2020-2021
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2020-2021
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Lịch thi bổ sung đối với sinh viên hoãn thi học kỳ II năm học 2019-2020
Lịch thi bổ sung đối với sinh viên hoãn thi học kỳ II năm học 2019-2020
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các môn hoãn thi
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các môn hoãn thi
 
Lịch thi đối với sinh viên hoãn thi học kỳ II năm học 2019-2020 và Khóa 44 học ký I năm học 2019-2020
Lịch thi đối với sinh viên hoãn thi học kỳ II năm học 2019-2020 và Khóa 44 học ký I năm học 2019-2020
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên lưu học sinh Lào hoãn thi
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên lưu học sinh Lào hoãn thi
 
Thông báo về kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo về kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Lịch thi bổ sung đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật Kinh tế
Lịch thi bổ sung đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật Kinh tế
 
Lịch thi học kỳ II 2019-2020 dành cho sinh viên Khóa 44
Lịch thi học kỳ II 2019-2020 dành cho sinh viên Khóa 44
 
Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên hoãn thi học kỳ I 2019 2020
Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên hoãn thi học kỳ I 2019 2020
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 41 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 42 ngành Luật chất lượng cao
Lịch thi bổ sung học kỳ II 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 41 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 42 ngành Luật chất lượng cao
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44
Thông báo v/v thay đổi lịch thi Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44
 
Lịch thi học kì I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
Lịch thi học kì I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 tại cơ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 tại cơ sở chính