Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/10/2020 đến ngày 02/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/10/2020 đến ngày 02/11/2020
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên khóa hệ đại học chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên khóa hệ đại học chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/10/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/10/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/10/2020 đến ngày 29/10/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/10/2020 đến ngày 29/10/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/10/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/10/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/10/2020 đến ngày 26/10/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/10/2020 đến ngày 26/10/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/10/2020 đến ngày 21/10/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/10/2020 đến ngày 21/10/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/10/2020 đến ngày 19/10/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/10/2020 đến ngày 19/10/2020
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
 
Bảng tổng hợp DSSV các lớp văn bằng 2 chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp DSSV các lớp văn bằng 2 chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên các khóa nợ học phí năm học 2019 - 2020
Danh sách sinh viên các khóa nợ học phí năm học 2019 - 2020
 
Thông báo V/v cung cấp số tài khoản nhận học bổng
Thông báo V/v cung cấp số tài khoản nhận học bổng
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí trình độ đại học năm học 2020-2021
Quyết định V/v quy định mức thu học phí trình độ đại học năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/08/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/08/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/08/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/08/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 11/08/2020 đến ngày 12/08/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 11/08/2020 đến ngày 12/08/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/08/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/08/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/08/2020 đến ngày 09/08/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/08/2020 đến ngày 09/08/2020