Học liệu

Bộ bài tập học phần Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng 08/2017
Bộ bài tập học phần Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng 08/2017
 
Bộ bài tập học phần Luật đầu tư 07/2017
Bộ bài tập học phần Luật đầu tư 07/2017
 
Bộ bài tập học phần Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 08/2017
Bộ bài tập học phần Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 08/2017
 
Bộ bài tập học phần Hợp đồng trong thương mại từ tháng 8/2017
Bộ bài tập học phần Hợp đồng trong thương mại từ tháng 8/2017
 
Bộ bài tập Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ dành cho lớp Chất lượng cao từ 8/2017
Bộ bài tập Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ dành cho lớp Chất lượng cao từ 8/2017
 
Bộ bài tập Luật doanh nghiệp dành cho lớp Chất lượng cao từ 8/2017
Bộ bài tập Luật doanh nghiệp dành cho lớp Chất lượng cao từ 8/2017
 
Bộ bài tập Luật phá sản và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dành cho lớp Chất lượng cao từ 8/2017
Bộ bài tập Luật phá sản và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dành cho lớp Chất lượng cao từ 8/2017
 
Bài tập môn Pháp luật về giao dịch bảo đảm học kỳ phụ năm học 2016-2017
Bài tập môn Pháp luật về giao dịch bảo đảm học kỳ phụ năm học 2016-2017
 
Đáp án đề thi môn Tâm lí học đại cương (Thi ngày 06 tháng 7 năm 2017)
Đáp án đề thi môn Tâm lí học đại cương (Thi ngày 06 tháng 7 năm 2017)
 
Đáp án đề thi môn Tâm lí học đại cương (Thi ngày 08 tháng 6 năm 2017 - VB2K15)
Đáp án đề thi môn Tâm lí học đại cương (Thi ngày 08 tháng 6 năm 2017 - VB2K15)
 
Đáp án đề thi môn Luật tố tụng hình sự học kỳ 2 năm học 015-2016
Đáp án đề thi môn Luật tố tụng hình sự học kỳ 2 năm học 015-2016
 
Đáp án môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 40 chất lượng cao
Đáp án môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 40 chất lượng cao
 
Đáp án môn Khoa học điều tra tội phạm Khóa 39 chính quy
Đáp án môn Khoa học điều tra tội phạm Khóa 39 chính quy
 
Bộ câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn Luật Thương mại Module 1
Bộ câu hỏi ôn tập thi vấn đáp môn Luật Thương mại Module 1
 
Bài tập nhóm và bài tập học kỳ môn Tài sản và vật quyền HK II năm 2016-2017 Chất lượng cao K41
Bài tập nhóm và bài tập học kỳ môn Tài sản và vật quyền HK II năm 2016-2017 Chất lượng cao K41
 
Bộ đề câu hỏi thi vấn đáp môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2
Bộ đề câu hỏi thi vấn đáp môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2
 
Bài tập nhóm môn Luật dân sự module 1 dành cho sinh viên K41 học kỳ 2 năm học 2016-2017
Bài tập nhóm môn Luật dân sự module 1 dành cho sinh viên K41 học kỳ 2 năm học 2016-2017
 
Bài tập học kỳ Nhập môn luật dân sự dành cho sinh viên K41 CLC học kỳ 2 năm học 2016-2017
Bài tập học kỳ Nhập môn luật dân sự dành cho sinh viên K41 CLC học kỳ 2 năm học 2016-2017
 
Bộ bài tập Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại và Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại (Dùng cho các lớp học từ T1/2017)
Bộ bài tập Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại và Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại (Dùng cho các lớp học từ T1/2017)
 
Bài tập nhóm môn Nghĩa vụ và hợp đồng lớp chất lượng cao K40 học kỳ 2 năm học 2016-2017
Bài tập nhóm môn Nghĩa vụ và hợp đồng lớp chất lượng cao K40 học kỳ 2 năm học 2016-2017