Đại học chính quy

Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập chuyên môn, nhật ký thực tập và giấy tờ khác đối với sinh viên hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 14/6 đến 18/7/2021)
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập chuyên môn, nhật ký thực tập và giấy tờ khác đối với sinh viên hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 14/6 đến 18/7/2021)
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6/2021
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6/2021
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2021)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2021)
 
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 14/6/2021 đến 18/7/2021)
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 14/6/2021 đến 18/7/2021)
 
Thông báo v/v đăng ký lại môn học Lý luận nhà nước và pháp luật tại học kỳ phụ năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký lại môn học Lý luận nhà nước và pháp luật tại học kỳ phụ năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt tập từ 14/6/2021 đến 18/7/2021)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt tập từ 14/6/2021 đến 18/7/2021)
 
Thông báo v/v đăng ký lại môn học Lý luận nhà nước và pháp luật tại học kỳ phụ năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký lại môn học Lý luận nhà nước và pháp luật tại học kỳ phụ năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2020-2021 và học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2020-2021 và học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học kỳ phụ năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học kỳ phụ năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến khóa 42 hệ chính quy(Niên khóa 2017-2021)
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến khóa 42 hệ chính quy(Niên khóa 2017-2021)
 
Thông báo v/v hoãn lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v hoãn lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 42
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 42
 
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 45
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 45
 
Thông báo v/v học tập ngày 15/4/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 44
Thông báo v/v học tập ngày 15/4/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 44
 
Thông báo v/v học tập ngày 07/04/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 43
Thông báo v/v học tập ngày 07/04/2021 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 43