Học bổng & Học phí

Bảng tổng hợp danh sách sinh viên miễn học phí, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (chốt đến ngày 04/12/2020)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên miễn học phí, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (chốt đến ngày 04/12/2020)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/12/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/12/2020
 
Thông báo V/v Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu học phí kỳ I (2020-2021) đối với sinh viên các khóa 42,43,44 được miễn học phí, giảm học phí
Thông báo V/v Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu học phí kỳ I (2020-2021) đối với sinh viên các khóa 42,43,44 được miễn học phí, giảm học phí
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/11/2020 đến ngày 29/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/11/2020 đến ngày 29/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/11/2020 đến ngày 26/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/11/2020 đến ngày 26/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 23/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 23/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/11/2020 đến ngày 22/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/11/2020 đến ngày 22/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/11/2020 đến ngày 19/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/11/2020 đến ngày 19/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 16/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 16/11/2020
 
Thông tin về xét học bổng Khóa 44 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông tin về xét học bổng Khóa 44 học kỳ 2 năm học 2019-2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/11/2020 đến ngày 15/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/11/2020 đến ngày 15/11/2020
 
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 09/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 09/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2020 đến ngày 07/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2020 đến ngày 07/11/2020