Hoạt động của trường

Viên chức Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk vinh dự được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023
Viên chức Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk vinh dự được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023
 
Tập huấn Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng
Tập huấn Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng
 
Thông báo V/v điều chỉnh sơ đồ các phòng thi và thời gian có mặt của một số thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
Thông báo V/v điều chỉnh sơ đồ các phòng thi và thời gian có mặt của một số thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
 
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
 
Sinh hoạt chuyên đề Quý 2 năm 2023 Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.
Sinh hoạt chuyên đề Quý 2 năm 2023 Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.
 
Thông báo V/v tổ chức thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
Thông báo V/v tổ chức thi Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
 
Quyết định V/v điều chỉnh Quyết định công nhận kết quả thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v điều chỉnh Quyết định công nhận kết quả thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Hội thảo khoa học cấp Trường: “E-learning chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm khi triển khai trong trường Đại học”
Hội thảo khoa học cấp Trường: “E-learning chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm khi triển khai trong trường Đại học”
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tết Thiếu nhi năm 2023
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tết Thiếu nhi năm 2023
 
“Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023” khép lại với nhiều sự kiện, chương trình ý nghĩa
“Diễn đàn Luật học và Phát triển 2023” khép lại với nhiều sự kiện, chương trình ý nghĩa
 
Hội thảo Công bố Kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên năm 2023
Hội thảo Công bố Kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên năm 2023
 
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NHẬT BẢN - ĐẠI HỌC NAGOYA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT NHẬT BẢN - ĐẠI HỌC NAGOYA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 44 TÌM HIỂU THỰC TIỄN TẠI PHÂN HIỆU TỈNH ĐẮK LẮK
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 44 TÌM HIỂU THỰC TIỄN TẠI PHÂN HIỆU TỈNH ĐẮK LẮK
 
Hội thảo trọng điểm: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Hội thảo trọng điểm: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 
Thông báo Triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
Thông báo Triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
 
Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
 
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tham gia Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tham gia Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023
 
Hội thảo trọng điểm: “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Hội thảo trọng điểm: “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Khóa học mùa hè cho sinh viên Trường Luật, Đại học Akron
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Khóa học mùa hè cho sinh viên Trường Luật, Đại học Akron