Hệ Sau đại học

Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La tốt nghiệp năm 2020
Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La tốt nghiệp năm 2020
 
Thời khóa biểu học kỳ I lớp cao học K28
Thời khóa biểu học kỳ I lớp cao học K28
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quỳnh Anh
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quỳnh Anh
 
Thông tin LATS của NCS Trần Minh Sơn
Thông tin LATS của NCS Trần Minh Sơn
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Đỗ Mạnh Phương
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Đỗ Mạnh Phương
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Trần Minh Sơn
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Trần Minh Sơn
 
Kế hoạch V/v tổ chức thực tập chuyên môn và báo cáo thực tập chuyên môn đối với học viên cao học
Kế hoạch V/v tổ chức thực tập chuyên môn và báo cáo thực tập chuyên môn đối với học viên cao học
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Anh Thư
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Anh Thư
 
Thông tin LATS của NCS Đỗ Mạnh Phương
Thông tin LATS của NCS Đỗ Mạnh Phương
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Thư
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Thư
 
Thời khóa biểu học phần Triết và Tiếng Anh Lớp cao học luật khóa 28 học kỳ I năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học phần Triết và Tiếng Anh Lớp cao học luật khóa 28 học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v triển khai giảng dạy đối với các học viên Lớp cao học khóa 27 kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020
Thông báo V/v triển khai giảng dạy đối với các học viên Lớp cao học khóa 27 kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lê Huyền
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lê Huyền
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Cao Mạnh Linh
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Cao Mạnh Linh
 
Thông tin LATS của NCS Cao Mạnh Linh
Thông tin LATS của NCS Cao Mạnh Linh
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Vũ Thị Hương
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Vũ Thị Hương
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Thành Luân
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Thành Luân
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Đào Thị Thu An
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Đào Thị Thu An
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Quỳnh Liên
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Quỳnh Liên