Thông báo V/v khám sức khỏe vào trường và nộp bản photo thẻ BHYT địa phương của sinh viên Khóa 42

Đăng vào 12/10/2017 11:39