Hệ vừa làm vừa học

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 trình độ đại học hình thực vừa làm vừa học
Thời khóa biểu năm học 2021-2022 trình độ đại học hình thực vừa làm vừa học
 
Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa học vừa làm trình độ đại học năm 2021 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa học vừa làm trình độ đại học năm 2021 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB2K17 học tại trường có danh sách kèm theo
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB2K17 học tại trường có danh sách kèm theo
 
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB1K17 học tại trường có danh sách kèm theo
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB1K17 học tại trường có danh sách kèm theo
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng các lớp Khóa 17 văn bằng 1 và văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v nhập học và khai giảng các lớp Khóa 17 văn bằng 1 và văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thời khóa biểu Khóa 40 ngành Luật chất lượng cao học kỳ I năm học 2015-2016
Thời khóa biểu Khóa 40 ngành Luật chất lượng cao học kỳ I năm học 2015-2016
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 40 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 40 hệ đại học chính quy
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 KHOÁ 39
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 KHOÁ 39